S t o r   a r t i k e l :
S u r   m a n d   v e d   N o r e t
ö paranoia eller virkelighed ?

Søg jobbet!
Journalist: Tintin Tinsen


Dette er det eneste billede af sur mand ved noret,
der udf¿rer sit job til punkt og prikke, nemlig at
jage 2 personer v¾k fra nogle blommetr¾er

Er der kun koldt vand i hanerne ? Slukker lyset på gangen før du når op på 5 sal kl. 03.00 om natten, og i øvrigt lige tilfældigvis den dag du har drukket Fernet Banke ? Hvad skal vi med stankelben og hvorfor er der fleste i netop dit kælderrum ? Er du træt af, at der ikke bliver lagt beskeder på din telefonsvarer ?

Kan du nikke genkendende til bare et par af disse spørgsmål, er du muligvis udsat for det, man i akademiske termer kalder "sur mand ved noret syndromet".
Kendte som ukendte sociologer og antropologer har i årevis beskæftiget sig med dette fænomen, og længe arbejdet med, at få stykket en nogenlunde brugbar definition sammen på dette begreb. Uden det store held. Indtil nu !

Undertegnede satte sig derfor for, at få afdækket historien og myten om den sure mand ved noret. Der gik ikke langt tid, før researchens første gennembrud var en realitet.
D. 10/4 – 2000 blev der ved Korsør Nor, bag teglværket, fundet en forstening af en sur mand ved noret.
Biologer kunne straks konstaterer, at han rent fysisk bestod af 80% spæk og grønlangkål, 5% kansas arbejdstøj i lotionform, 2% tang, 2% pibesovs, 2% hårfedt (caramba), 2 % ålruser og 7 % Fernet Banke. Man formoder at han døde i en alder af 55 år, men hans identitet kan ikke påvises. Han eksisterer simpelthen ikke i cpr. registret og har sandsynligvis ikke gjort det.

Dette styrker min teori om et verdensomspændende netværk af sure mænd, der i 50èrne etablerede en subkultur med en fantastisk, nærmest skræmmende magt. De regerer verden fra undergrunden, og er på nærmest agentagtig vis, i stand til at skjule deres rigtige virke, nemlig at forhindre folk i at spise blommer fra offentligt tilgængelige træer. Derudover er de tilhængere af, at man hellere skal brokke sig meget for meget end lidt for lidt.
Nu kan man i en videnskabelig diskussion, ikke bare komme med en påstand som denne uden argumentationen er i orden, men de seneste fund, gemt i sur mand ved norets kasseknallert under ølflaskerne, underbygger min teoretiske konstruktion i svær grad.
Her blev der bl.a. fundet en del litteratur med følgende titler:

Noret, Sur mand ved, et. al. :"Du må ikke låne bilen, du har godt af at gå !"
Noret, Sur mand ved, et. al. :"Flyt din cykel, ellers bliver den fjernet uden ansvar"
Noret, Sur mand ved, Henius, Bent, et. al. :"Huller i hækken er noget pjat !"
Noret, Sur mand ved, et. al. :"Det ligger hvor du har lagt det sidst, så må du jo i gang med at lede !"
Noret, Sur mand ved, et. al. :"Gå op på moppelappen og spil fodbold !"
Noret, Sur mand ved, Kærsgaard, Pia :"Sidestik skal løbes væk"
Noret, Sur man ved, et. al. :"Luk en go-kartbane på 4 måder"
Og det, der i sur mand ved norets terminologien anses for hovedværket:
"Hvis i skal slås herinde, kan i godt gå udenfor ! – eller hvordan man bliver halinspektør, vicevært eller pedel"

Sur mand ved Norets kasseknallert


Derudover blev der fundet en patentansøgning på lunkent vand og udkogte grønsager, et referat fra en sur mand ved noret generalforsamling, hvor det bl.a. var blevet besluttet, at cykler skal være flade 2 gange om året, opdræt af stankelben intensiveres, påbud om badehætter i svømmehaller opretholdes, myten om, at Fernet Banke er godt mod feriemave fortsætter og, at den ledige stilling som sur mand ved noret i Skælskør slås op i næste måneds Harald Nyborg katalog.
Jeg er fristet til, at opstille følgende påstand/definition af sur mand ved noret og hans/deres/dennes virke:

"…gennem dannelse af analogier bliver de synlige årsager og magter (sur mand ved noret), som produceres og bestemmer over den ikke menneskelige verden (blommetræer) og den menneskelige verden (os) udstyret med menneskelige egenskaber, dvs. de præsenterer sig spontant over for menneskene (gerne råbende og lugtende af Fernet Banke) som væsener med en bevidsthed, en vilje, en autoritet og en magt, altså som væsener, der er analoge med mennesker, som dog alligevel adskiller sig fra disse, i det de ved, hvad mennesket ikke ved, gør, hvad mennesket (igen os) ikke kan gøre, kontrollere hvad mennesket ikke kontrollerer, dvs. de adskiller sig fra mennesket derved, at de er mennesket overlegent…" (Forlaget Gespurt)

En definition ligger (hmm, lækkertørstig) dog helt fast:

"…sur mand ved noret funktionen, er en selvbestaltet global viceværtsfunktion, som sur mand/mænd ved noret (hik, gluk, gluk) selv har påtaget sig/taget initiativ til (rææææb), og i øvrigt er sjure, undskyld, sure over, at de har gjort…"

Jeg er dog godt klar over, at jeg bevæger mig i krydsfeltet mellem den sociologiske hermeneutiske idealisme og handlingens verdensreferencer og rationalitetsaspekter. Problemfeltet strækker sig, sjåå sjynnger om, hik rrrr, mmm Fernet Banke, nå, en til høps, jeeeeep, nå tilbage, hov lige et øjeblik, hvor er min Fernet Banke, nå der, mmm kluk, splitte mine bramsejl, Kaptajn Haddok sur man ved Skælskør Nor ? Tjaa, hik

Sjournalist
Sjin Sjin Sjinsen