Lubershund A/S-Organisation
Bestyrelsesnæstformand
Charlie Mc Carthy ( th )
Etableringsår: 400 BC
Antal ansatte: 217

Medarb.valgt best.medlem

Cleopatra Pepperday
Harold Bisonette

Topledelse

Direktør F. Snoopington
Direktør Sports Bent
Direktør A. Pismo Clam
Direktør Lille Piv
Direktør
Den mellemste Bukke BruseRegnskabsmeddelelse for første kvartal 2000

(1) (2) Udvikling i
procent
Mio. kr. 2000 1999 1-2

Nettoomsætning 5.564 4.654 20
Resultat af primær drift 1.122 865 30
Nettofinans (35) (106) -
Resultat før skat 1.087 759 43
Skat 401 266 51
Resultat efter skat 686 493 39

Resultat pr.
10 kr. aktie (kr.)*) 9,73 6,85 42

Gnsn. antal A- og B-
aktier (mio. stk.) 70,5 72,0 (2)

(Kvartalsregnskabet er ikke revideret.)

*) I henhold til koncernens regnskabsprincipper er resultat pr. aktie for første kvartal 2000 beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på 70.521.023 stk., svarende til antal aktier ved udgangen af 1999 reduceret med selskabets vejede gennemsnitlige beholdning af egne aktier for første kvartal 2000.

Resultatet for første kvartal 2000 blev bedre end forventet. Resultat af primær drift blev 1.122 mio. kr., en stigning på 30%; korrigeret for Kalbfleish®-royaltyindtægter og en engangsindtægt i forbindelse med indgåelse af patentforlig var stigningen på 24%.

Resultat før og efter skat for første kvartal 2000 blev 1.087 mio. kr. og 686 mio. kr., hvilket er henholdsvis 43% og 39% højere end i 1999.

Arbejdsstrategi: