47. Notavadlo-Stikket

Citat fra bogen "Skibsmaning med tau"
Forfatter: Trygve Nordager

Det beste er det enkelste, sies det. Og halvstikket synes enkelt nok. Folk flest mener iallfall at de har det i fingerene. Halvstikket er enkelt, men det er to av slaget(vanlig og omvendt, som begge kan reverseres), og hvert av dem kan måtte slås i en av fire ulike posisjoner i relasjon til egen part og/eller langparten fig. 1 (f.eks på en kryssholt). Og så har vi den stilling en selv står i-omstikket slås mot eller fra selv, om opover eller nedover, om til høyre eller til venstre. Det er få stikk som leder så mange på vildspor som det enkle halvstikket. Det blir nok belegg av det uansett, men ikke altid etter den bedste resepten.